Facebook Instagram LinkedIn Pater Aartsplein 10, 5757 DZ Liessel 0493-342444 info@fysiotherapieliessel.nl

Valpreventie

Elke 4 minuten belandt een 65-plusser op de spoedeisende hulp na een valongeval. Dit is slechts 10% van het totaal aantal valongevallen van ouderen. De gevolgen van een val zijn enorm, zowel in persoonlijk leed als maatschappelijke zorgkosten. Een valongeval heeft veel impact op de zelfredzaamheid van ouderen, het langer thuis kunnen wonen en de kwaliteit van leven.

Valpreventie is noodzakelijk om het aantal valongevallen te verminderen. Er is veel wetenschappelijk bewijs over hoe het valrisico bij ouderen verminderd kan worden, en er zijn verschillende (kosten)effectieve interventies beschikbaar. Fysiotherapie Liessel is expert op het gebied van het opsporen van ouderen met een verhoogd valrisico en biedt  erkende valpreventieve beweeginterventies aan.

Om de kwaliteit van onze zorg te waarborgen, werken wij samen met: